Kontaktní a identifikační údaje

Provozovatelem služby weby.cz je společnost WINTERNET s.r.o. Sídlo: Chválkovická 609/82a, 772 00 Olomouc

Vedoucí administrátor: Mgr. Aleš Burian

Kontaktní telefony a e-maily:

Administrátoři: Mgr. Aleš Burian

HOTLINE správa serverů a sítí (technická podpora a servis)

Tel.: +420 587 407 830 (8:00-16:00), +420 587 407 847 (non stop hotline)

E-mail: support@weby.cz

Obchodní oddělení

Tel. +420 587 407 836

E-mail: sales@winternet.cz

Ekonomické oddělení (fakturace)

Tel.: +420 585 209 125

E-mail: ekonom@winternet.cz

Winternet s.r.o.
IČ: 64617092
DIČ: CZ64617092
Sídlo: Chválkovická 609/82a, 772 00 Olomouc
Zaps. v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C vložka 9002
Banka: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 72534001/5500
IBAN: CZ7055000000000072534001