FAQ

Nemůžete najít odpověd ?

A:

Zde jsou potřebné údaje pro obecné nastavení poštovních aplikací ke stahování, odesílání a synchronizaci e-mailových zpráv.

Šifrované spojení

Pokud je to možné, vždy preferujte šifrované spojení - dosáhnete tím vyšší bezpečnosti.
Server pro příchozí poštu: IMAP (Internet Message Access Protocol)

Adresa: mail.weby.cz

Port:
 • 993 (šifrované spojení SSL)
 • 143 (nezabezpečené spojení)
Server pro příchozí poštu: POP3 (Post Office Protocol)

Adresa: mail.weby.cz

Port:
 • 995 (šifrované spojení SSL)
 • 110 (nezabezpečené spojení)
Server pro odchozí poštu: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Adresa: mail.weby.cz

Port:
 • 465 (šifrované spojení SSL)
 • 587 (šifrované spojení TLS)
 • 25 (nezabezpečené spojení)

A:

V novém poštovní serveru došlo k oddělení SMTP serveru pro doručování pošty od serveru pro odesílání pošty nastavené v poštovních klientech.

Historicky obě tyto agendy řešil jeden server, ale z bezpečnostních důvodů jsme SMTP server vydělili na novou adresu.

Zároveň došlo k obdobné změně u záložního poštovního serveru.

Server pro doručování pošty: Primární MX záznam domén

Pro Vaše domény jejichž DNS spravuje Winternet s.r.o. jsou všechny změny provedeny automaticky. U ostatních domén je třeba nastvit níže uvedenou adresu.

U domén jejichž DNS spravuje Winternet s.r.o., ale je využíván třetistraný ANTISPAM mechanismus (http://mxlogic.net/ apod.) je třeba nastvit níže uvedenou adresu do doručovacího systému příslušného serveru.

Adresa: mx.weby.cz
Záložní server pro doručování pošty: Sekundární MX záznam domén

Pro Vaše domény, které jsou spravovány společností Winternet jsou všechny změny provedeny automaticky. U domén, které si klienti vybavují sami, je třeba nastavit níže uvedenou adresu.

Pokud spravuje společnost Winternet s.r.o. jen záložní poštovní server domény, je třeba nastavit jako sekundární poštovní server níže uvedenou adresu:

Adresa: mx2.weby.cz

Server pro odchozí poštu: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Adresa: mail.weby.cz

Port:
 • 465 (šifrované spojení SSL)
 • 587 (šifrované spojení TLS)
 • 25 (nezabezpečené spojení)
A:

Pro příjem, odesílání a synchronizaci e-mailových zpráv je vždy nutná autorizace, tedy přihlášení k poštovnímu serveru jménem a heslem.

Příjem pošty protokoly POP3 a IMAP
 • Jména a hesla pro autorizaci k POP3 a IMAP naleznete v ovládacím panelu domény. Uživatelské jméno bývá ve formátu uživatel@mojedoména.cz.
 • Jako uživatelské jméno pro přihlášení je možné použít libovolný z e-mailových aliasů dané poštovní schránky, například jinýuživatel@mojedoména.cz
 • Používání historických nastavení, kde uživatelským jménem byla konstrukce boxABCDEF bude fungovat i nadále, ale jeho další využití nedoporučujeme s ohledem na sjednocení přístupu.
Odesílání pošty protokolem SMTP
 • Uživatelské jméno pro autorizaci SMTP spojení je shodné s nastavením POP3 a IMAP, heslo je shodné.
A:

Webové rozhraní pro vaši poštu - Webmail slouží pro přístup k e-mailovým schránkám přes WWW prohlížeč. E-maily tak máte k dispozici kdykoliv a kdekoliv bez nutnosti použití nějakého e-mailového programu (Outlook, Thunderbird apod.)

Doporučujeme použití tohoto způsobu zpracování pošty všem, kteří hledají flexibilní a bezúdržbové prostředí pro svou elektronickou korespondenci.

Rozhraní je k dispozici na adrese https://mail.weby.cz/

Výhody:

 • Rychlý, spolehlivý, elegantní a bezpečný e-mailový klient
 • Plná podpora HTML zpráv a příloh
 • Více identit odesílatele a podpisy
 • Adresář kontaktů
 • Vyhledávání
 • Přesun zpráv mezi složkami myší: drag & drop
 • Vícejazyčné prostředí
 • Kompletní správa schránek včetně nastavení filtrů příchozích zpráv, automatické odpovědi, změny hesla apod.
 • Správa antispamové politiky na úrovni schránky
A:

Pro příklad jsme zvolili nastavení pravidla pro automatickou odpověď v nepřítomnosti, protože se jedná o poměrně často využívanou vlastnost. Zároveň je příklad poměrně rozsáhlý a demonstruje více možností nastavení.

Rozhraní je k dispozici na adrese https://mail.weby.cz/

 • Přihlaste se do své poštovní schránky na adrese https://mail.weby.cz/ (Jako uživatelské jméno použijte vaši celou e-mailovou adresu)
 • Po přihlášení do schránky, klikněte na tlačítko [Nastavení] v pravém horním rohu obrazovky.
 • Vyberte z menu vlevo položku [Filtry]
 • Přidejte nový filtr, kliknutím na tlačítko [+], pokud chcete přidávat nový filtr (šipka 1). Případně klikněte na název již existujícího filtru (v příkladu je filtr z názvem spam), v případě, že budete upravovat již existující filtr (šipka 2).
 • Nyní můžete vytvořit nový filtr, je potřeba vyplnit několik položek:
  • Název filtru – my jsme jej nazvali „Automatická odpověď“
  • Pravidla filtru – ty říkají, za jakých okolností se bude provádět zvolená akce filtru, v našem případě automatická odpověď. Chceme, aby odesilatelům, kteří nám pošlou e-mail mezi 1.7.2015 a 9.7.2015 se vrátila automatická odpověď konkrétního znění.
  • V místě šipky 1 vyberte, jak se mají vyhodnocovat následující pravidla.
  • Tam, kam ukazuje šipka číslo 2 se zadávají pravidla na základě, kterých se zkoumá příchozí zpráva. Potom platí, že pokud zpráva odpovídá pravidlu nebo pravidlům, spustí se „Akce filtru“. V našem případě pravidlu odpovídají všechny zprávy, jejichž datum přijetí je po 1.7.2015 (tedy začátku naší dovolené) a zároveň před ukončením dovolené 9.7.2015.
  • Šipka 3 ukazuje místo, kde se volí akce, která se má odehrát nad přijatou zprávou, pokud vyhovuje výše uvedeným pravidlům – v našem případě volíme „Automatickou odpověď“
  • Čtvrtá šipka ukazuje do pole, kam vyplníte popis stavu, který bude automaticky poslán odesílateli mailu.
 • Tlačítkem [Uložit] uložíte nastavení právě vytvořeného filtru.

Doporučujeme, abyste si nastavení vyzkoušeli na jednodušších příkladech a potom teprve postupovali ke složitějším scénářům.